• Gesprek op papier

    Gesprek op papier

    creatief coachen

HOE ZIET EEN COACHINGS-SESSIE ERUIT?

Een coachings-sessie duurt een uur. Samen met Creazzy werk je aan je hulpvraag. Elke sessie is anders omdat elk mens en elke situatie nu eenmaal verschillend is. Maar ook omdat de kracht van creatief coachen is dat gekeken wordt naar wat er zich in een moment voordoet. De opdrachten sluiten zo aan bij jouw ontwikkeling.

Natuurlijk kent een sessie wel een bepaalde opbouw. Zo beginnen we altijd met een korte opdracht, die antwoord geeft op de vraag ‘hoe sta je er nu voor’? Het antwoord komt in een beeld, woord of kleur. Dat geeft inzicht in jouw situatie op dat moment. Jouw innerlijke stem weet namelijk perfect duidelijk te maken hoe je er op dat moment voor staat. Vervolgens gaan we aan de slag met een opdracht om verder te werken aan het antwoord op jouw vraag. Elke sessie wordt afgesloten met het samenvatten van de gevonden antwoorden en de stappen die je kunt nemen. Als je naast de 1 op 1 sessie ook thuis aan de slag wilt met je vraag, krijg je een opdracht mee. Deze kan dan in een volgende sessie besproken worden.